Detaljer om täckningen i Pawshakes Insurance

Detaljer om täckningen i Pawshakes Insurance

Vanliga frågor och svar

Hur ska man göra om ett djur skadas?

 • Vi rekommenderar att alla djurvakter ber gäster att fylla i informationsformulär (inkl. veterinäruppgifter osv) och tillhandahålla nödkontakt innan bokning påbörjas så att alla är förberedda i fall något skulle hända och ägaren inte kan nås.
 • I det osannolika fallet att djuret skadas under vistelsen, ska djurvakten alltid först försöka med att kontakta djurägaren eller nödkontakten innan någon vård ges
 • Djurvakten ska alltid försöka lösa problemet direkt med ägaren. I de flesta fall, kan värd och gäst lösa saker på egen hand

Vad behöver jag göra innan jag inlämnar en Protection-anmälan?

 • I det osannolika fallet att djuret skadas under vistelsen, ska djurvakten alltid först försöka med att kontakta djurägaren eller nödkontakten innan någon vård ges.
 • Om djurvakten eller Pawshake inte kan nå djurägaren (de kanske reser utomlands), förstår djurvakten att djurvakten måste få ersättning för eventuella vårdkostnader.
 • Om tillämpligt, ska djurägaren först använda deras egen försäkring för att ersätta djurvakten. Men om försäkringsbolaget nekar anmälan eller om djurägaren inte har djurförsäkring, måste djurägaren personligen ersätta djurvakten för veterinärräkningar och djurägaren kan välja att lämna in en Protection-anmälan till Pawshake.

Hur lämnar jag in en Pawshake Protection-anmälan?

Mejla oss med följande info:

 • bokningsreferens
 • datum och plats för händelsen
 • djurets nam
 • namn och kontaktuppgifter för djurvakt
 • detaljerad beskrivning av olyckan
 • bilder på djurets skador och räkningarna
 • kontaktuppgifter till djurägarens föredragna veterinär
 • Djurägarens djurförsäkringsnummer och bolag (om tillämpligt)

Pawshake måste meddelas inom 7 dagar från avslutat bokning om händelser som skulle kunna leda till anmälan.

Hur lång tid tar det för att min anmälan ska behandlas?

Det skiljer från fall till fall beroende på svårighetsgrad, dokumentationens kvalitet och samarbete mellan värd och gäst m.m., men vi strävar efter att lösa fall inom en månad från inlämning.

Detaljer om Pawshakes Protection Coverage

Vem är kvalificerad?

 • Hundpassning hemma
 • Hunddagis
 • Hundpassning
 • Kattpassning
 • Hundrastning
 • Transport till och från Pawshake-bokningen av djurvakt
 • Eventuella tjänster som bokas via Pawshakes webbplats, app eller som rapporteras till kundtjänst

Pawshake måste meddelas inom 7 dagar från avslutat bokning om händelser som skulle kunna leda till anmälan.

Täckningen inkluderar:

 • Omsorg, ansvar och kontroll – veterinärstäckning för djur som omhändertas av djurvakt: Detta avsnitt utfäster täckning för djur som omhändertas av djurvakt. En självrisk på 2500 kr gäller för medicinska anspråk, och denna täcks att djurägare. 25000 kr gräns på kostnader med avseende på skada på djuret under vistelsen. Efter detta belopp, täcks aldrig sjukdomen eller skadan igen.
 • Fel och uteslutanden (yrkesansvar) – täcker oavsiktliga skador på gästens djur. Detta avsnitt avser oavsiktliga skador som ådras gästers djur under tiden som de omhändertas av djurvakt. Denna typ av försäkring täcker skador som uppstår under bokningsperioden, men inte i samband med vårdlöshet eller försummelse. För dessa anspråk gäller ett överskott på 2500 kr som betalas av djurvakt vid inlämning av anspråk.
 • Offentlig ansvarsförsäkring (kommersiell generell ansvarsförsäkring) – täcker djur mot anspråk från tredje part. Detta avsnitt utfäster utbetalningsgaranti för belopp som djurvakt blir lagligt skyldig till att betala som ersättning till följd av kroppsskada på tredje part eller tredje parts egendomsskada. För anspråk gäller ett överskott på 2500 kr som betalas av djurvakt vid inlämning av anspråk.

Täckningsundantag

Wow, vilken täckning! Men vilka saker täcks inte av Protection Program?

 • Tjänster som bokas utanför Pawshakes webbplats eller app
 • Skador som görs eller vård som krävs under personliga möten eller händelser som inträffar till följd av sådant. Täckningen gäller endast bokningsperioden för bokningar som bekräftas via Pawshake-appen eller webbplatsen.
 • Skador på djurvakten eller relaterade individer (t.ex. familjemedlemmar) som orsakas av djuret
 • Skador på djurvaktens egendom (t.ex. djurvaktens hem eller fordon) 
 • Skador på djurägarens egendom (t.ex. djurägarens hem eller fordon) 
 • Försummelse att uppfylla professionell plikt (t.ex. promenad med djur utanför säkra områden). Kom ihåg att hålla dig själv och din vän säker!
 • Behandling av tidigare existerande tillstånd, ålder eller sjukdom hos djuret (t.ex. luftvägsinfektion, urinvägsinfektion, blodsjukdomar, kränkning, diarré eller andra gastrointestinala problem)
 • Djurägarens utelämnad lön pga av uppföljning på medicinska tillstånd
 • Minskat värde av djuret
 • Avbokningsavgifter eller kostnader som uppkommer i samband med avbokad semester eller resa som ett resultat av bokning på Pawshake
 • Resekostnad som uppkommer till följd av bokning på Pawshake
 • Utelämnad lön pga bokning på Pawshake
 • Känslomässigt lidande som ett resultat bokning på Pawshake

Vad exkluderas?

 • Djur involverade i tidigare attack med annat djur eller människa som krävde medicinsk vård – därför är det så pass viktigt att få så mycket information som möjligt innan du bokar!
 • Djur som utpekats som farliga hundar av relevant myndighet och alla krav som uppkommer i samband med vård för sådana
 • Djurvakters egna djur som inte täcks för skador som uppkommer under bokning
 • Kommersiella kennel
 • Djurvakten som inte telefonbekräftats av Pawshake-personal och/eller som har brottmålsdomar mot sig inom de senaste fem åren (exklusive trafikbrott).


Pawshake tar inte betalt för denna försäkring. Täckningen tillhandahålls enligt policy som utfästs av tredje part och ges med förbehåll för alla tillämpliga villkor, regler, begränsningar och uteslutningar.

Vi hjälper till! Om du har frågor om Pawshakes Protection eller hur det kan påverka dig eller ditt djur, vänligen kontakta oss.